ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

SIDST OPDATERET: 27.03.2017

CONTAINER
SERVICE

AKTUEL
BESTYRELSE

VEDTÆGT

OVERSIGTS
KORT

SERVITUT

GENERAL
FORSAML.

NABOHJÆLP

Foreningen opstiller containere 2 gange om året, så der er mulighed for at komme af med grenaffald

Oversigt over
medlemmer af
Bestyrelsen, deres adresser,telefonnumre, samt e-mail

Foreningens vedtægt

§1 - §20

Kort over grundejerforeningens veje og medlemmer
NY
REVIDERET!

Fælles servitut som er lyst på de fleste ejendomme i Grundejerforeningen

Indkaldelse
Beretning
Referat
Regnskab
Budget

Sidst opdateret:
16.12.2016

Sidst opdateret:
19.06.2016

Sidst opdateret:
01.09.2012

Sidst opdateret:
16.01.2017

Sidst opdateret:
01.09.2012

Sidst opdateret:
19.06.2016

Sidst opdateret:
13.10.2013

PRINTVENLIGE FILER

ASSERBOHUS - set fra Grundejerforningen!

Generalforsamling - Vedtægt - Servitut - Lokalplan