ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

SIDST OPDATERET: 04.07.2017

GREN
AFFALD

AKTUEL
BESTYRELSE

VEDTÆGT

OVERSIGTS
KORT

SERVITUT

GENERAL
FORSAML.

NABOHJÆLP


Foreningen opsamler grenaffald 2 gange om året

Oversigt over
medlemmer af
Bestyrelsen, deres adresser,telefonnumre, samt e-mail


Foreningens vedtægt

§1 - §20

Kort over grundejerforeningens veje og medlemmer
NY
REVIDERET!


Fælles servitut som er lyst på de fleste ejendomme i Grundejerforeningen


Indkaldelse
Beretning
Referat
Regnskab
Budget

Sidst opdateret:
20.04.2016

Sidst opdateret:
28.06.2017

Sidst opdateret:
01.09.2012

Sidst opdateret:
16.01.2017

Sidst opdateret:
01.09.2012

Sidst opdateret:
04.07.2017

Sidst opdateret:
13.10.2013

PRINTVENLIGE FILER

ASSERBOHUS - set fra Grundejerforningen!

Generalforsamling - Vedtægt - Servitut - Lokalplan