GENERALFORSAMLING

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

REGNSKAB 2018

BUDGET

REFERAT

TILBAGE til forsiden

Frederiksværk, den 31.12.2018

Anette Huusfelt
Regnskabsassistance

Vedrørende regnskab for året 2018

Vi har gennemgået bilag og konstateret formuens tilstedeværelse og finder ingen anledning til at
kommentere regnskabet

Asserbo, den

Birgitte Olesen
revisor