HUSORDEN

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

Hjertelig velkommen til vores sommerhus

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig ferie og vil bede jer respektere husets ordensregler under jeres ophold. I kan frit benytte alle sommerhusets faciliteter, og vi håber, I vil passe godt på tingene, så de er klar til de næste gæster.

? Vi opfordrer til godt naboskab og at der vises hensyn over for naboer og andre gæster i området

? Vi beder jer skrue ned for musik, sang eller anden højlydt adfærd og lukke vinduer og døre efter kl. 22.00, hvor der skal være ro i området

? Det er tilladt at parkere på sommerhusets parkeringsområde med det antal biler, der kan være på grunden. Øvrige biler skal parkeres andetsteds, hvor de ikke er til gene for naboer. Vi henviser til almindeligt gældende parkeringsregler
? Det er ikke tilladt at bebo huset med mere end det angivne persontal

?
Rygning skal foregå udendørs, og alle cigaretskodder skal fjernes

? Det er ikke tilladt at opstille telte, campingvogne eller lignende på eller ved grunden

? Det er ikke tilladt for ungdomsgrupper at leje dette sommerhus

?
Skraldespande er til almindeligt husholdningsaffald. Pap, flasker og lignende kan afleveres i kommunens genbrugscontainere

? Ophold i huset sker på eget ansvar, og børn bør ikke opholde sig i poolrummet uden opsyn

? Vi henviser til udlejningsbureauets gældende lejebetingelser

Ved spørgsmål eller uklarheder er I altid velkommen til at kontakte servicekonsulenten.

Rigtig god fornøjelse!
De bedste hilsner fra
Husets ejer

NØDTELEFON: 045 - 60 84 22 12

Hvis en nabo er generet af støj fra udlejningshusene, kan man ringe på dette nummer og lejerne i det pågældende hus vil blive kontaktet

NØDBREMSEN er at ringe til politiet!