Bilag
Tilbud fra Pankas om:
renovation af Assobohusvejs asfaltbelægning
lyder forkortet:

Afgravning af rabatter
Udskiftning af bærelag omkring revner
Tilslutningsfræsning
Udlægning af slidlag på hele arealet (1370 m²)
Regulering af brønde
i alt 214.315,00 kr ex moms = 267.893,75 kr inkl moms

Dertil kommer mindre udgift til en stribe stabilgrus i rabatterne. Kan udlægges af vores vanlige
leverandør.
Denne del er der økonomi til.

Asfaltering af Asserbohusvejs fortsættelse op til Mejsestien (645 m²):
Udlægning af bærelag
Regulering af brønd
Udlægning af slidlag
i alt 137450,00 kr ex moms = 171812,50 kr inkl moms

Asfaltering af Mostergårdsvejs 1. halvdel
(860 m²):
Udlægning af bærelag
Udlægning af slidlag
i alt 180600,00 kr ex moms = 225750,00 kr inkl moms

Begge forudsætter, at gruslaget er jævnt, altså rettet op, inden udlægningen kan begynde. Et arbejde
som vores vanlige leverandør med fordel kan udføre, plejer at koste omkring 25000,00 kr.
Disse 2 stykker dermed i alt 425000,00 kr (inkl opretningen) som vi ikke har økonomi til endnu. En
billigere og mindre slidtærk belægning kan fås for ca 281000,00 kr i alt.
Financieringsmuligheder vil blive diskuteret på generalforsamlingen i forbindelse med beslutning.

Forslag om ændret fordeling af andele
Bestyrelsen har overvejet, om den nuværende fordeling af udgifter er rimelig. Omkring halvdelen af
vore nuværende udgifter har hidtil gået til vejvedligeholdelse. Den udgift stiger betydeligt, idet
udlejningsaktiviteten medfører hen ved en fordobling af trafikken på de centrale veje. Derfor vil
bestyrelsen foreslå en andelsfordeling, så udlejningshusene i lokalplansområdet får 3 andele hver,
ligesom kolonien har haft i mange år.
Formandens synspunkt: En måske bedre, men mindre realistisk løsning kunne være, at Halsnæs
kommune i fællesskab med ejerne sørger for asfalteringen fra krydset Skånstrømsvej/Asserbohusvej
og frem til udlejningshusene.
Det er kommunen som har givet tilladelse til byggeriet. I strid med lokalplan og kommuneplan. Det
er ejerne sammen med udlejningsfirmaerne, som tjener på udlejningsaktiviteten. Svært at forstå, at
øvrige medlemmer skal betale for infrastuktur til dette.

TILBAGE TIL FORSIDEN