ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING - GENERALFORSAMLING

Asserbohus Grundejerforening
www.asserbohusgrundejerforening.dk - mailto: bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

Generalforsamling 2020
UDSKUDT


Kære grundejere i Asserbohus Grundejerforening

På grund af Corona krisen er generalforsamlingen, som vi havde planlagt til midt i juni, udskudt
og vil finde sted 

                                   Søndag 13. 09. 2020

Indkaldelse, dagsorden, regnskab, budget m.v. vil blive udsendt senest 14 dage inden og i henhold til grundejerforeningens vedtægter.

Pga. Corona krisen vil der også kunne ske forsinkelser i arbejdsopgaver som skal foretages.

Bestyrelsen beklager meget situationen.

Vedhæftet findes referat af Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 20.10.2019 kl. 10 på Sikavej 2-4.
Grundet skift i bestyrelsen, hvor Ulla Brinch er trådt ud, er referatet beklageligvis ikke blevet sendt ud før.


Med venlig hilsen
Formanden og Bestyrelsen
Grundejerforeningen Asserbohus

TILBAGE TIL FORSIDEN