GENERALFORSAMLING

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

REGNSKAB

Indkaldelse
2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Tid: 16. juni 2019 kl. 10:00 til 12:00
Sted: Asserbo kro, Nyvej 26A

Dagsorden ifølge vedtægt:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer, se bilag og hjemmesiden
a. renovation af asfalten på Asserbohusvej
b. asfaltering af Asserbohusvej mellem Skånstrømsvej og Mejsestien
c. asfaltering af Mostergårdsvej godt 200 m fra Asserbohusvej og frem
d. justering af fordelingen af andele

5. Kassereren
a. fremlægger revideret regnskab til godkendelse,
b. fremsætter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. §6
og eventuelt forslag til bidrag i henhold til §7 ad forslag 4 b og c

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil. På valg er:
Lars Quist, Hedelærkevej 14, genopstiller ikke
Lars Bancroft, Skånstrømsvej 17, genopstiller
Hans Eriksen, Egernstien 4, (suppleant), vil evt fortsætte som suppleant

7. Valg af revisor og suppleant hertil. På valg er:
Stella Lützer, Hønsestien 6
Birgitte Olesen, Egernstien 10 (suppleant)

8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bedst fremsendt på mailadressen anført på sidehovedet.

Pbv
Lars Quist
Hedelærkevej 14

BUDGET

BERETNING

TILBAGE til forsiden