NABOHJÆLP

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

NABOHJÆLP
- er en ordning som har eksisteret i området i over 20 år og som har omkring 90 deltagere, de fleste er medlemmer i Asserbohus Grundejerforening.

Ideen med NABOHJÆLP er at man overvåger hinandens huse, gerne åbenlyst, så arbejdsforholdene for evt. tyve er dårlige.

Ordningen blev startet, efter en række indbrud i området. Efterfølgende har vi oplevet en mærkbar  nedgang i indbrud, hvilket faktisk har været omvendt i det øvrige Frederiksværkområdet og i hele Nordsjælland.

En gang om året bliver der uddelt en a jourført liste over medlemmerne, deres telefonnumer samt hvilken bil man kører i. Hvilket giver naboerne og de omkringboende mulighed for at kontrollere uregelmæssigheder.

Området er  opdelt i 4 dele, idet afstandene i området er rimelig store.

TILMELDING
Kan ske ved henvendelse til
Anette og Kurt Huusfelt
Egernstien 7
Telefon: 47 74 22 55
E-mail: kurt.huusfelt@sol.dk

Hvorefter man modtager et skema i postkassen, hvor I vil blive bedt om at oplyse telefonnummer, evt. E-mail, samt Jeres bils registreringsnummer.

I vil så figurere på telefonlisten for det område I hører til. Det gælder om at så mange som muligt er med. Det er med til at besværliggøre tyvenes arbejde. At gøre området så aktivt som muligt. Hvis man observere en mistænkelig bil, noter bilmærke, nummerplade, farve og tidspunkt.

Politiet er glade for alle oplysninger!

ORDNINGEN ER GRATIS