NABOHJÆLP

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

NABOHJÆLP
- er en ordning som har eksisteret i området i over 20 år og som har omkring 90 deltagere, de fleste er medlemmer i Asserbohus Grundejerforening.

Ideen med NABOHJÆLP er at man overvåger hinandens huse, gerne åbenlyst, så arbejdsforholdene for evt. tyve er dårlige.

Ordningen blev startet, efter en række indbrud i området. Efterfølgende har vi oplevet en mærkbar  nedgang i indbrud, hvilket faktisk har været omvendt i det øvrige Frederiksværkområdet og i hele Nordsjælland.

En gang om året bliver der uddelt en a jourført liste over medlemmerne, deres telefonnumer samt hvilken bil man kører i. Hvilket giver naboerne og de omkringboende mulighed for at kontrollere uregelmæssigheder.

Området er  opdelt i 4 dele, idet afstandene i området er rimelig store.

TILMELDING
Kan ske ved henvendelse til
Anette og Kurt Huusfelt
Egernstien 7
Telefon: 47 74 22 55
E-mail: kurt.huusfelt@sol.dk

NABOHJÆLP