ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING - Rabatter

VEDLIGEHOLDELSE AF RABATTER

Så er vi kommet til den tid på året, hvor  man skal kigge på sine rabatter.

De fleste af vore veje er 8 m brede og her er der ca. beregnet 1 m rabat i hver side. Flere steder er disse rabatter beplantet med buske og træer og derfor ikke til at færdes på. Mange steder er det også et problem, når 2 biler mødes på vejen.

Det er den enkelte grundejers pligt at vedligeholde sin egen rabat!

Det offentlige har regler for vedligeholdelse af rabatter, hegn osv. Målene gælder naturligvis ikke for vort område, men kan give et vink om hvordan det skal se ud!

TILBAGE TIL FORSIDEN